Publicat per

ActiUOC 2. Ens organitzem i estructurem el projecte.

Publicat per

ActiUOC 2. Ens organitzem i estructurem el projecte.

Tracta’n un projecte d’Ecodisseny i Sostenibilitat, he escollit aquesta imatge en concret, ja que transmet un missatge important entre la natura i…
Tracta’n un projecte d’Ecodisseny i Sostenibilitat, he escollit aquesta imatge en concret, ja que transmet un missatge important entre…

Tracta’n un projecte d’Ecodisseny i Sostenibilitat, he escollit aquesta imatge en concret, ja que transmet un missatge important entre la natura i ser humà, el fet d’haver de respectar el nostre planeta i la nostra societat.

Aquesta image l’he pogut trobar grècies a la plataforma de Pinterest, més concretament en el següent enllaç https://www.pinterest.es/ngomezmed/sos4eco/

Debat0el ActiUOC 2. Ens organitzem i estructurem el projecte.

No hi ha comentaris.